Honto-no Miroku "Miro"

 

San Jo Lucky in Love

Bushuugen Go Yokohama Kohase

Suzutaka Go Unkyuu Tokachisow

Yuukohime Go Yokohama Kohase

Mari Go Gold Typhoon

Yuuryuu Go Choushuukosow

Umehana Go Ryuukyuu Uruma

Sherae Chocky Break

Mitaki No Toshimitsu Go Mie Meihoso

Meiko No Gen Go Meinanso

Mitaki No Kotobukime Go Mie Fukumat

Sherae Choc Chill

Sherae Choc A Holic Boy

Kikuhime Go Tokoname Miharuso